Här kommer jag att samla olika material i ämnet religionEn introduktion till världsreligionerna: Världsreligionerna
En karta som visar de stora världsreligionernas framväxt:Islams grunder: